Thành Tiền 0 đ
Tổng Tiền 0 đ

MÁY TÍNH ĐỒNG BỘ HP

Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm

Tùy chọn: 6 cấu hình | CH1: 2.300.000đ (Core I3 6100/ DDR4 8GB/ NVMe 128G/ iGPU HD 530)

2,300,000 đ

Phù hợp:

Tùy chọn: 1 sản phẩm

Tùy chọn: 4 cấu hình | CH1: 2.900.000đ (Core I3 8100/ DDR4 8GB/ NVMe 128G/ iGPU UHD 630)

2,900,000 đ

Phù hợp:

Tùy chọn: 1 sản phẩm